5,20הֲלֹא־חֹשֶׁךְ יוֺם יְהוָה וְלֹא־א֑וֺר וְאָפֵל וְלֹא־נֹגַֽהּ לֽוֺ׃