5,18הוֺי הַמִּתְאַוִּים אֶת־יוֺם יְהוָ֑ה לָמָּה־זֶּה לָכֶם יוֺם יְהוָה הוּא־חֹשֶׁךְ וְלֹא־אֽוֺר׃