2,2וְשִׁלַּחְתִּי־אֵשׁ בְּמוֺאָ֔ב וְאָכְלָה אַרְמְנוֺת הַקְּרִיּ֑וֺת וּמֵת בְּשָׁאוֺן מוֺאָ֔ב בִּתְרוּעָה בְּקוֺל שׁוֺפָֽר׃